Politica de confidentialitate

Eca-Mag se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.

Compania va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilor privind situatia contului de pe www.eca-mag.ro, privind evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite. Eca-Mag poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal, si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Eca-Mag nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.eca-mag.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

In cazul optarii pentru plata online, procesarea datelor de card se face pe serverele ... , iar www.eca-mag.ro nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra.

Pentru informare si suport, ne puteti contacta la adresa office@eca-mag.ro, iar pentru sesizari si reclamatii, la adresa office@eca-mag.ro.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, adresa, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. , C.I.F. , Atribut fiscal RO, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este ofertare si facturare. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră personale, acestea urmând să fie folosite în scopuri de reclama,marketing,publicitate,emitere facturi. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării lor de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, salariaţii operatorului şi partenerii contractuali ai acestuia,organelor abilitate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziţie (art. 15), de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodata ,aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc sis a solicitati stergerea datelor .Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată,in atentia departamentului vanzari, la adresa....

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in alte state.

Daca anumite date despre dumneavoastra sunt incorecte,va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.